במשטרת ישראל כל הזמן נפתחים ונסגרים להם תיקים עבור ביצוע של מעשים פליליים. לא כל התיקים הללו מגיעים אל סגירה מהירה, ויש כאלה שנמצאים בתהליכים למשך של זמן רב. גם לאחר שתיק נסגר הוא עדיין כזה שאר ממשיך "לחיות" במאגרי המידע הממוחשב של המשטרה, וכאן זה חשוב לדעת אחרי כמה זמן מתבטל ונמחק לו תיק במשטרה וכיצד ניתן לזרז את ההליך הזה במסגרת של מה שמאפשר החוק. פנו אל משרד עו"ד ונוטריון – דנה שביט והבטיחו את הסיוע המשפטי הנחוץ לכם.

מחיקת רישום משטרתי

יש לעשות את ההבדלה בין מחיקה של רישום פלילי לבין המחיקה של רישום משטרתי. האחד מתייחס אל התיקים הפליליים שנפתחו כנגד אדם שנמצא אשם בביצוע של עבירה פלילית, הורשע וקיבל את העונש, והשני מתייחס אל רישום משטרתי אשר נעשה עבור כל ההליכים שהתבצעו על ידי המשטרה בנוגע לאדם שחשוד במעשה פלילי, החל מחקירה ועד לשלב של תיק שנסגר.

עבור המחיקה של תיק שנסגר במשטרה יש לבצע פעולה רק לאחר שיודעים מה צריך להיות מבוצע ובאיזו דרך ניתן לנקוט בהתאם לכל המידע החשוב שקשור אל התיק ואל הסגירה. תיק פלילי שנקבע בו אשמה הוא כזה שבו ניתן לבצע את המחיקה של הרישום הפלילי אך ורק כנגד העברת פנייה בבקשת חנינה אל נשיא המדינה.

הדרכים לביטול רישום תיק פלילי במשטרה

  • הגשה של בקשה עבור ביטול הרישום המשטרתי – את ההגשה של הבקשה עבור מחיקת הרישום המשטרתי עבור תיק פלילי ניתן לבצע אך ורק לאחר שחלפו מספר השנים הנדרשות לפי חוק ולפי סוג העבירה שבוצעה. עבור עוון ניתן להגיש את בקשת המחיקה רק לאחר 5 שנים מן הרגע בו התיק נפתח. עבור עבירה מסוג פשע ניתן להגיש את הבקשה עבור מחיקת הרישום המשטרתי לאחר שבע שנים ממועד הפתיחה של התיק הפלילי. תיק בודד מסוג עוון הוא כזה שאר מתבטל באופן אוטומטי במידה וחלפו שבע שנים. גם ללא הגשה של בקשה לביטול.
  • הגשת ערר בתוך 30 יום מיום קבלת ההודעה לגבי הסגירה של התיק – זה חשוב כי הערר הזה יוגש בצורה מקצועית עם כל החומר הנדרש וללא מסירת מידע שיכול לסייע למשטרה להשלים פרטים חסרים/מסייעים לאותה חקירה. אחרי הכל, מדובר באדם שהיה חשוד בביצוע של עבירה פלילית שעבורו מנסים להקל במצב ולבצע מחיקת רישום משטרתי ולא להשיג החמרה של המצב הקיים. גם אם חלפו 30 יום ניתן לבקש הארכה של התקופה להגשת ערר עד 15 יום נוספים.