כאשר אפשר, מאוד חשוב על הנפגע לגשת כמה שיותר מהר לתחנת המשטרה ולהודיע על קרות התאונה, כדי לקבל אישור מן המשטרה עם פרטיהם של כל מי שהיה מעורב בתאונה, לרבות פרטי הרכבים ופוליסות הביטוח. לאישור זה יש חשיבות כפולה. קודם כל, יש להעבירו למוסד הרפואי שטיפל בנפגע לאחר התאונה על מנת שהחיוב הכספי עבור הטיפול הרפואי ישלח ישירות לחב' הביטוח הרלוונטית ולא אל הנפגע. דבר שני, לצורך תיעוד התאונה ופרטיהם של המעורבים. ללא אישור זה, לא ניתן יהיה לקבל את הפיצוי מחב' הביטוח.

חשוב לזכור בעניין זה כי יש לקבל אישור משטרה על קרות תאונת דרכים בכל מקרה של תאונת דרכים, לרבות מקרים של תאונות שבהן לא ידועים כל הפרטים הרלוונטיים של הרכבים או הנהגים המעורבים בתאונה (כגון תאונות פגע וברח, תאונות דרכים שלאחד או יותר מן הרכבים המעורבים בהן לא היה ביטוח בתוקף). במקרים שכאלה ניתן לקבל מן המשטרה טופס הודעה על תאונה שבו מצוין שחלק מן הפרטים הרלוונטיים חסרים, אולם גם בו ניתן יהיה לעשות שימוש מול חברת הביטוח הרלוונטית.

למידע נוסף על הסכם חלוקת עיזבון