תאונת דרכים עלולה להיות אירוע אשר מוציא את הנפגע משגרת היומיום. אולם, כאשר המצב הרפואי והתפקודי מאפשר זאת, מומלץ לנפגע להתחיל ולנסות לחזור חזרה לשגרה בביתו ובמקום עבודתו. ההמלצה נכונה גם כאשר חזרה לשגרה מצריכה ירידה בכמות שעות העבודה, או חזרה לעבודה עם מגבלות רפואיות שונות כגון איסור על עבודה מאומצת וכד'. אולם בכל מקרה, חשוב שלא לשבת בבית לאחר התאונה בחוסר מעש אם המצב הרפואי או הנפשי לא מחייב זאת.

הסיבה להמלצתנו זו הינה מאחר והפיצוי שיתקבל לאחר תאונת דרכים, יבוסס במידה רבה על מצבו הרפואי והתפקודי של הנפגע, כפי שהוא עולה מהמסמכים הרפואיים. לכן, במידה ואין במסמכים הרפואיים סיבה כלשהי להיעדרותו של הנפגע מעבודתו בעקבות תאונת הדרכים שעבר, אזי גם אם נעדר הנפגע מעבודתו בפועל, לא יקבל על הפסדי שכרו פיצוי מלא מחב' הביטוח, אלה רק פיצוי הנראה כסביר בהתאם לפגיעתו ומצבו הרפואי.

הכתוב לעיל בנוגע לחזרה לשגרה בעבודה לאחר תאונת דרכים, נכון גם לגבי החזרה לשגרה בבית. כלומר, אם המסמכים הרפואיים לאחר תאונת הדרכים, לא יעידו על כך שהנפגע נזקק לעזרת צד ג' בביצוע הפעולות בביתו, אזי לא יהיה ביכולתו לקבל פיצוי על כך מחב' הביטוח, גם אם שילם על כך בפועל לנותני השירותים השונים והציג את הקבלות המתאימות.